در حال بارگزاری ...
  • خانه
  • راهنمای خرید از سایت

تمامی دفاتر در فروشگاه آنلاین مشایخ شامل کدهای اختصاری می باشند.در ادامه کدها به اختصار توضیح داده خواهند شد تا کار جستجو برای پیدا کردن دفتر دلخواه شما آسانتر شود

L : دفتر لغت معنی

CODE : VL /دفتر لغت 100 برگ سایز B6

 CODE : FL / دفتر لغت 160 برگ سایز B6

CODE : AL / دفتر لغت 200 برگ سایز B6

CODE : DL / دفتر لغت 60 برگ سایز A5

CODE : ZL / دفتر لغت 100 برگ سایز A5

CODE : T / دفتر شکرگزاری

CODE : DT / دفتر شکرگزاری سایز A5

CODE : SC / دفتر طراحی 

CODE : PSC / دفتر 40 برگ طراحی با کاغذ کرافت سایز A4

CODE : N / دفتر مشق

CODE : QN / دفتر مشق 40 برگ سایز وزیری

CODE : MN / دفتر مشق 60 برگ سایز وزیری

CODE : HN / دفتر مشق 80 برگ سایز وزیری

CODE : YN / دفتر مشق 100 برگ سایز وزیری

CODE : XN / دفتر مشق 160 برگ سایز وزیری

CODE : WN / دفتر مشق 200 برگ سایز وزیری

CODE : C / دفتر نقاشی

CODE : QC / دفتر نقاشی 40 برگ سایز وزیری

CODE : MC / دفتر نقاشی60 برگ سایز وزیری

CODE : HC / دفتر نقاشی 80 برگ سایز وزیری

CODE : DC / دفتر نقاشی 60 برگ سایز A5

CODE : PC / دفتر نقاشی 40 برگ سایز A4

CODE : RC /  دفتر نقاشی 60 برگ سایز A4

CODE : LA / دفتر زبان

CODE : MLA / دفتر 60 برگ زبان سایز وزیری

CODE : YLA / دفتر 100 برگ زبان سایز وزیری

CODE : BD / دفتر یادداشت دو خط

CODE : DBD / دفترچه زبان سایز A5

CODE : B / دفتر یادداشت

CODE : UB / دفترچه یادداشت 60 برگ سایز B6

CODE : VB / دفترچه یادداشت 100 برگ سایز B6

CODE : DUB / دفترچه یادداشت 60 برگ سایزA5

CODE : CH / دفتر شطرنجی

CODE : NCH / دفتر شطرنجی 50 برگ سایز وزیری (مناسب ابتدایی)

CODE : DUCH / دفتر شطرنجی 60 برگ سایز A5

CODE : M / دفتر برنامه ریزی

CODE : DM / دفتر برنامه ریزی 60 برگ سایز A5

CODE : SM / دفتر برنامه ریزی 100 برگ سایز A4

CODE : NO / دفتر نت موسیقی

CODE : RNO / دفتر نت موسیقی 60 برگ سایز A4

 

 

 

 

دسته بندی ها
نوشت افزار و هنر
نشانگر ( بوکمارک )
مد و پوشاک
ماشین های اداری
دفترها